کاور مشهد

بیشتر از این که خواسته باشیم از خودمان بگوییم باید از شما بگوییم . چرا که انگیزه اصلی خدمات رسانی به مشتریان در جهت محافظت از وسایل شما و راحتی استفاده از محصولات تولیدی دغدغه ما بود. از طرفی نیت ما کار آفرینی  و استفاده از تخصص های افراد مختلف چه پرسنل ماهر و متخصص و چه افراد پشتیبان (  فناوری و نقلیه و سایر عوامل ) در تولید و فروش بوده است . لذا با تشکر فراوان از تمامی دست اند کاران که در این امر خدا پسندانه و عام المنفعه کمک کردند تا ازمرحله فکر و ذهن به مرحله عمل و شکوفایی برسیم.

در ابتدا از کاور لباس شروع کردیم  در این بین کاور مناسب در تابستان و زمستان برای خودرو توجه ما را جلب کرد . در همان کارگاهی که کاور لباس طراحی کردیم پوشش شیشه اتومبیل رو با طرحی مناسب شروع کردیم . دراین بین دوستان زیادی به این کار گروهی کمک نمودند که از تمامی آنها سپاس فراوان داریم. تنها دغدغه ما گاهی اوقات ، بعضی از فرآیند های اداری است که امید داریم با مساعدت و کمال نگری در امر فروشگاه های اینترنتی توسط مسئولین مربوطه نیز این مشکلات نیز مرتفع گردد.